Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

Adventní očekávání po osmdesáti letech

Adventní očekávání po osmdesáti letech

Novela islandského spisovatele Gunnara Gunnarssona Advent vyšla poprvé v českém překladu Nina Neumannové roku 1938. Nový překlad Heleny Kadečkové doplněný ilustracemi autorova syna se objevil na sklonku loňského roku (Kalich, Praha 2017). Česká nordistka, překladatelka z islandštiny, staroislandštiny, norštiny a dánštiny Helena Kadečková jím završila, bohužel, svou profesní i životní pouť – zemřela letos na konci června. Nejen Bensi z hor, vypravěč adventního příběhu, ale i další četní hrdinové severské literatury díky ní dostali možnost brodit se i českými jazykovými závějemi… Když se blíží svátky, lidé se na ně připravují, každý svým způsobem. Také Benedikt to dělal po svém. Jeho způsob spočíval v tom, že se na začátku adventu, ba jestli to počasí dovolovalo, hned o první adventní neděli vydal z domova, vyzbrojen dostatečnou zásobou jídla, pletenými ponožkami na převlečení a několika páry nových střevíců z ovčí kůže, primusem, plechovkou petroleje a lahvičkou čistého lihu v batohu, na cestu do hor, kde se touto roční dobou jinak potloukali jen zimou otužilí draví ptáci, lišky a sem tam zbloudilá ovce. Právě o tyto zatoulané ovce mu šlo, ovce, které lidé přehlédli při trojím pravidelném shánění stád na podzim. Copak tam měly zmrznout nebo zahynout hlady jen proto, že nikdo neměl chuť či odvahu je tam vyhledat a přivést domů? Byli to přece také živí tvorové. Benedikt za ně jaksi cítil odpovědnost. Jeho cíl byl úplně prostý: najít je a přivést bez úhony pod střechu, dříve než se svatvečer snese na zem… - ivc -

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz