Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Vůle k „velkým dějinám“

Vůle k „velkým dějinám“

Zdenko MARŠÁLEK, Iveta COUFALOVÁ

Miroslav HROCH

Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy

Slon, Praha 2016, 338 s., 339 Kč, ISBN 978-80-7419-232-6


MIROSLAV HROCH JE ZNÁMÝ především jako teoretik nacionalismu, uznávaný zvláště pro originální přístup k problematice vzniku a formování národních hnutí. Spojoval je především s důsledky určitých ekonomických změn, jež vedly k proměnám politickým i společenským. Porovnáváním celé řady kritérií definoval předpoklady vzniku národních hnutí i jeho jednotlivé fáze, podle jeho názoru obdobné nebo prakticky totožné v různých ekonomických, sociálních a politických podmínkách. Jistá „zákonitost“ vývoje metodologicky představuje srozumitelnou myšlenku, viditelně vycházející z materialistických základů, s výrazným vlivem marxistické filosofie.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz