Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Iveta COUFALOVÁ

léto uplynulo asi trochu rychleji, než jsme doufali. Je tu však alespoň jedna výhoda (kromě střízlivých teplot) – vychází další číslo ĎaSu. Tentokrát jsme se v tematické části zaměřili na významnou postavu raně novověkých dějin, které je letos věnováno hned několik výstav nejen na území České republiky. Ferdinand Tyrolský, ač „pouhý“ arcikníže, se totiž výrazně zapsal do historie jak českých, tak rakouských zemí. Jeho zdejší působení (a stejně tak jeho odchod do Tyrol) je vymezeno „sedmičkovými“ roky (1547 a 1567), a letos tedy slavíme dvě kulatá „ferdinandovská“ výročí. A co se týče zmíněných výstav, je vskutku na co se dívat. Kromě nepochybného politického talentu byl totiž Ferdinand velkým znalcem umění. Jeho sbírky poukazují nejen na důkladnou obeznámenost se světem umělců a na sběratelskou vášeň, ale jsou rovněž dokladem a zajímavým materiálem o cirkulaci informací a vědění v polovině 16. století.

A protože v historii se pořád něco děje – jak předznamenává i ďasovské motto –, v polovině září se v Olomouci sejdou historičky a historici z České republiky, jednak aby probrali obecné otázky historické vědy, jednak aby prostřednictvím volných panelů představili probíhající výzkumné projekty. A ĎaS bude u toho. Takže se s největší pravděpodobností k profesnímu setkání ještě na stránkách ĎaSu vrátíme. Zatím přijměte pozvání do Olomouce prostřednictvím zářijového Okna do pracovny.

Podzim zalitý sluncem i podnětnými zážitky

vám za ĎaS přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz