Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

Čeští jezuité objevují Nový svět

Čeští jezuité objevují Nový svět

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741)
Zdeněk HOJDA

Pavel ZAVADIL (ed.)

Čeští jezuité objevují Nový svět Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741)

Argo, Praha 2015, 832 s., 498 Kč, ISBN 978–80–257–1670–0


V roce 1941 vydal historik Zdeněk Kalista antologii překladů misionářských dopisů Cesty ve znamení kříže. Šlo o první, a proto neobyčejně objevné upozornění na texty, jež Kalistu mimo jiné přivedly k jedné z jeho nejdůležitějších tezí o mentalitě barokního člověka: odráží se v nich vznícení téměř metafyzické, touha přesáhnout žitý prostor. Na Kalistovu práci nyní navázal Pavel Zavadil, který se podjal nesmírně náročného úkolu, jemuž věnoval patnáct let života. V českých archivech vyhledal, přečetl, přepsal a edičně připravil všechny dochované dopisy misionářů z české jezuitské provincie, kteří působili v 17.–18. století v Novém světě, v Oceánii a na Filipínách. Po obhájení kritické edice těchto listů (je jich asi 130) ve své rozsáhlé dvousvazkové dizertaci (2011) vybral nyní pro recenzovanou knihu – která je druhým svazkem série Itineraria nakladatelství Argo – šedesát z nich a předkládá je čtenářům v komentovaném českém překladu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz