Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

Československé spartakiády

Československé spartakiády

Jan RANDÁK

Petr ROUBAL

Československé spartakiády

Academia, Praha 2016, 408 s., 395 Kč, ISBN 978–80–200–2537–1


Petr Roubal považuje spartakiády za nejdůležitější komunistický rituál symbolizující ambici nového režimu vytvořit nového člověka a novou společnost. Hromadná cvičení popisuje jako ctižádostivý projekt spojující v jeden celek různá umělecká odvětví v čele s hudbou a choreografií, k nimž se družila literatura, architektura či film. Roubal si je dobře vědom, že nelze vyčerpat veškerá možná témata svázaná se spartakiádami. Stranou v knize zůstává třeba otázka spadající do jejich prehistorie: co vlastně umožnilo rozvoj tělovýchovy jako takové, tělocvičení jakožto pozitivně konotované aktivity? Vždyť německé turnerství, od něhož Roubal spartakiádní příběh odvíjí, nespadlo z nebe. Mimo záběr zůstaly i proměny dobově významného kontrolního aspektu tělovýchovy – tělocvičení jako prevence nevhodných projevů aktérovy sexuality a nástroj ochrany hodnot měšťáckého 19. století. Zohlednit tyto a další tělocvičné momenty by však nutně znamenalo napsat dílo několikasvazkové. Věc zmiňuji jen jako potvrzení atraktivity tělovýchovného tématu. Roubal preferuje nosné téma spartakiády coby politického rituálu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz