Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ženy v archeologii

Aktuální číslo

Purkmistrova dcera

Purkmistrova dcera

Skandál v německém městě 16. století
Veronika ČAPSKÁ, Martin ČAPSKÝ

Steven E. OZMENT

Purkmistrova dcera Skandál v německém městě 16. století

Přeložila Daniela Orlando, Argo, Praha 2015, 236 s., 298 Kč, ISBN 978–80–257–1575–8


Český překlad knihy z pera profesora Harvardovy univerzity je stejně jako původní text poutavým čtením. Atraktivní námět díla, jež v originále poprvé vyšlo v roce 1996, nebyl dříve historiografii neznámý. Soubor milostných dopisů Anny Büschlerové (1496/98–1552), dcery zámožného měšťana a purkmistra říšského města Hallu ve Švábsku, publikoval již v roce 1955 Gerd Wunder, jenž celý život zkoumal sociální a ekonomické dějiny Bádenska-Württemberska. Ozmentovi tak výrazně usnadnil práci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz