Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Čína českýma očima

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Umění paměti

Lucie DOLEŽALOVÁ

Frances YATESOVÁ

Umění paměti

Přeložili Tomáš Kramár, Martin Žemla a Pavel Černovský, Malvern, Praha 2015, 470 s., 390 Kč, ISBN 978–80–7530–022–5


Studium paměti se v posledních desetiletích těší nebývalé pozornosti v nejrůznějších oblastech bádání. Zatímco kognitivní věda a neuropsychologie se soustředí především na porozumění přetrvávající záhadě, jakým způsobem lidská paměť vlastně funguje, historie se odklání od snahy přesně rekonstruovat běh minulých událostí a místo toho se ...

‣Více

Václav II.

Král na stříbrném trůnu
Tomáš SOMER

Libor JAN

Václav II. Král na stříbrném trůnu

Argo, Praha 2015, 740 s., 498 Kč, ISBN 978–80–257–1544–4


Téma předposledního přemyslovského krále není pro Libora Jana ničím novým – naopak, leží v centru jeho zájmu již řadu let, což mu umožnilo postupně formulovat a revidovat dílčí poznatky týkající se Václavovy osobnosti, vlády, ale i doby, ve které žil a působil. Některé z autorových závěrů se v minulosti staly ...

‣Více

Stranické legitimace, vážení!

Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953)
Ondřej KOUTEK

Pavel HORÁK

Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953)

NLN – FF UK, Praha 2015, 280 s., 299 Kč, ISBN 978–80–7422–412–6


Ve svém bádání se Pavel Horák zabývá výzkumem dějin české politické levice. Po úspěšné prvotině věnované životopisu Bohumila Laušmana se v další monografii zaměřil na detailní vylíčení prvního období působení Československé sociální demokracie v zahraničí po únoru 1948, kterým se prolínají ...

‣Více

Leopold Bauer

Heretik moderní architektury
Jan GALETA

Jindřich VYBÍRAL

Leopold Bauer Heretik moderní architektury

Academia – UMPRUM, Praha 2015, 588 s., 1650 Kč, ISBN 978–80–200–2417–6


Od pohledu monumentální kniha s graficky krásně upravenou obálkou i vnitřkem je výsledkem mnohaletého bádání autora nad tématem, což je na textu dobře patrné. Čtenáře zaujme už samotný začátek, kde jsou výživně objasněny tradicionalistické a historizující polohy v architektuře. Většina Bauerovy tvorby totiž patří právě na tuto „jinou“ kolej ...

‣Více

Život poddaných v 18 století: osud nebo volba?

K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police
Markéta SKOŘEPOVÁ

Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ

Život poddaných v 18 století: osud nebo volba? K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police

Togga, Praha 2015, 504 s., 440 Kč, ISBN 978–80–7476–060–0


Protoindustriální region Horní Police s převahou malých hospodářství a významným podílem domácké výroby nebyl jako typ v dosavadních výzkumech příliš zastoupen. Soustavného zkoumání se dosud nedočkaly ani poddanské seznamy, na nichž je ...

‣Více

Každodennost manželství v 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze

Hana STOKLASOVÁ

Zuzana PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ

Každodennost manželství v 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze

Univerzita Pardubice – Veduta, Pardubice – České Budějovice 2015, 208 s., 0 Kč, ISBN 978–80–88030–11–9


Manželství, jeho uzavírání a fungování není v české historiografii tématem novým, starší studie ho zkoumaly z pohledu historicko-právního a prizmatem dějin každodennosti, dnes je reflektováno především jako součást historicko-demografických výzkumů a studií k dějinám žen ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz