Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Čína českýma očima

Aktuální číslo

Každodennost manželství v 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze

Každodennost manželství v 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze

Hana STOKLASOVÁ

Zuzana PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ

Každodennost manželství v 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze

Univerzita Pardubice – Veduta, Pardubice – České Budějovice 2015, 208 s., 0 Kč, ISBN 978–80–88030–11–9


Manželství, jeho uzavírání a fungování není v české historiografii tématem novým, starší studie ho zkoumaly z pohledu historicko-právního a prizmatem dějin každodennosti, dnes je reflektováno především jako součást historicko-demografických výzkumů a studií k dějinám žen a gender history. Ani autorka se tímto tématem nezabývá poprvé, navazuje na svůj předchozí výzkum založený na analýze církevních pramenů. Z knihy je patrná její dobrá orientace v těchto typech pramenů – čerpá z dokumentů vzniklých z činnosti manželských soudů fungujících při pražském arcibiskupství a českobudějovickém biskupství v období platnosti konkordátu (1855– 1868). Studium soudních akt je doplněno výzkumem dobových příruček pro katolické duchovní.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz