Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Čína českýma očima

Aktuální číslo

Volání Východu

Volání Východu

Nevšední osudy Vojtěcha Chytila
Michaela PEJČOCHOVÁ

Přestože stálo umění vždy poněkud ve stínu významnějších oblastí společenského života, jako jsou ekonomika nebo politika, bylo v meziválečném období stejně jako dnes jeho významnou součástí. I v oblasti výtvarného umění probíhala již od založení Československa v roce 1918 výměna navazující na aktivity tvůrců a sběratelů činných v rámci Rakousko- -Uherska, která vyústila ve vznik prvních soukromých a později i veřejných sbírek asijského umění v Československu. Zdrojem nejstarších sbírkových předmětů byli bezpochyby cestovatelé a nadšenci, kteří se na Dálný východ dostali většinou ze zvědavosti nebo shodou okolností během pohnutých dějinných událostí. Někteří se však v Asii usadili nebo opakovaně podléhali „volání Východu“, jež je vábilo do exotických končin a pobízelo je poznávat a posléze doma představovat kulturu a zvyky vzdálených zemí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz