Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Čína českýma očima

Aktuální číslo

Život poddaných v 18 století: osud nebo volba?

Život poddaných v 18 století: osud nebo volba?

K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police
Markéta SKOŘEPOVÁ

Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ

Život poddaných v 18 století: osud nebo volba? K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police

Togga, Praha 2015, 504 s., 440 Kč, ISBN 978–80–7476–060–0


Protoindustriální region Horní Police s převahou malých hospodářství a významným podílem domácké výroby nebyl jako typ v dosavadních výzkumech příliš zastoupen. Soustavného zkoumání se dosud nedočkaly ani poddanské seznamy, na nichž je vystavěna tato práce, ačkoli jejich mimořádnou výpovědní hodnotu si badatelé uvědomují již dlouho. Autorka studuje průřezový vzorek obyvatelstva, pozornost věnuje jednotlivým etapám životního cyklu a nalézá pozoruhodné souvislosti. Podrobně přitom popisuje metodiku zpracování pramenů včetně jejich kritiky.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz