Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proměny ideálu rytířství

Aktuální číslo

Středověké prameny

Dvorské účty

Petr KOZÁK

Pozdní odpoledne 9. prosince roku 1501 zastihlo pestrou společnost doprovázející prince Zikmunda, mladšího bratra českého a uherského krále Vladislava Jagellonského, ve svízelné situaci. Podmínky na cestě byly velmi špatné a karavana vozů, jež dopoledne opustila brány města Trenčína, si klestila cestu vpřed jen pozvolna. Cílem prince Zikmunda, jeho dvořanů a služebníků, byl toho dne zhruba třicet pět kilometrů vzdálený Brumov situovaný na moravské straně Bílých Karpat. Při přechodu jedné z ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz