Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proměny ideálu rytířství

Aktuální číslo

„Dobří muži a opravdoví rytíři“

„Dobří muži a opravdoví rytíři“

Ideály křesťanského rytířství v předbělohorské době
Václav BŮŽEK

Přestože vlastnictví koně a těžké rytířské výstroje přestalo být na rozhraní středověku a novověku nezbytnou podmínkou pro nasazení válečníka do boje, nevymizely z mentality urozených osob v Království českém ideály křesťanského rytířství, které mohly v předbělohorské době představovat jeden ze vzorů očekávaného chování urozeného muže. Jejich podstatu vyjadřovala Epištola svatého Pavla Efezským, jenž kladl důraz nejen na ušlechtilé a ctnostné jednání, ale přiblížil další křesťanské prostředky boje proti nástrahám hříšného světa.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz