Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proměny ideálu rytířství

Aktuální číslo

Rytířství není mrtvé!

Rytířství není mrtvé!

Vzpomínky na rytířské časy očima šlechticů 19. a 20. století
Zdeněk BEZECNÝ

Na počátku dubna 1843 se v zimní jezdecké škole vídeňského Hofburgu odehrála nevšední a velkolepá podívaná. Mladší bratr v té době již zemřelého císaře Františka I. arcivévoda Karel, jenž patřil k nejoblíbenějším členům panujícího domu a nad nímž se vznášela aureola vítěze nad Napoleonem v bitvě u Aspern, slavil jubileum padesáti let od udělení velkokříže řádu Marie Terezie. Na místě se sešla skutečná elita habsburské monarchie. Ve své lóži usedl císař Ferdinand I. se svou chotí Marií Annou, doprovázen mnoha členy rodiny. Místa v dalších řadách zaujali členové diplomatického sboru, vysocí důstojníci, dvorští a státní úředníci, šlechtici a šlechtičny náležející k „první společnosti“. Všichni se měli stát svědky karuselu, který k poctě oslavence připravili pánové a dámy z řad aristokracie.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz