Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání komického středověku

Aktuální číslo

číslo 12/2016

12/2016: Hledání komického středověku

[title image]

camera obscura ďas doporučuje k tématu ďasovský kompas editorial Historik na cestách kniha, o které se hovoří knihy (recenze) na nočním stolku řeč šlechtických sídel výročí výstavy

Články k tématu

Hledání komického středověku

Editoři tématu: Vojtěch Bažant a Martin Šorm
‣více

Proměny vnímání středověkého smíchu

Vojtěch BAŽANT, Martin ŠORM
‣více

Žid v latríně a dvouhlavé dítě

Židovské vtipy v křesťanském a islámském středověku
Daniel BOUŠEK, Pavel SLÁDEK, Milan ŽONCA

‣více

Vtip jako obrana

Humor starých Seveřanů
Jiří STARÝ

‣více

Lepší jest zármutek nežli smích

Krize humoru v raném novověku
Tomáš HAVELKA

‣více

Rituální žertování

Rozhovor s religionistou Radkem Chlupem o funkcích komiky v náboženství
Rozhovor připravili Vojtěch Bažant, Jan Kozák a Martin Šorm

‣více

Samostatné články

Ve špatný čas na špatném místě

Nizozemský hydroinženýr ve službách koloniálního nepřítele
Eva KUBÁTOVÁ

‣více

„Éra“ Věry Čáslavské

Sport, tělo, média a meze svobody
Jan DĚKANOVSKÝ

‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz