Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání komického středověku

Aktuální číslo

Žid v latríně a dvouhlavé dítě

Žid v latríně a dvouhlavé dítě

Židovské vtipy v křesťanském a islámském středověku
Daniel BOUŠEK, Pavel SLÁDEK, Milan ŽONCA

Středověká rabínská teorie humoru, počínaje pozdně starověkým Babylonským talmudem, se ke komice staví velice kriticky. Rabínské texty obsahují komické prvky jen výjimečně, zato se v nich dočteme, kterým skupinám je odepřeno přijmout Boží přítomnost: posměvačům, lhářům, lichotníkům a pomlouvačům. V talmudickém příběhu o Bar Kaparovi se například bez dalšího vysvětlení tvrdí, že v den, kdy by se zasmál rabi Jehuda ha-Nasi, podle tradice ústřední osobnost rabínského hnutí, přišel by na svět trest: … řekl Bar Kaparovi: „Nesmíš mne rozesmívat, a já ti dám čtyřicet měr pšenice.“ Ten mu odpověděl: „Nechť však můj pán vezme na vědomí, že si vezmu podle míry, kterou si usmyslím.“ Vzal obrovský koš, vymazal jej jílem a dal si jej přes hlavu. Přišel tak k Rabimu a říká: „Naplň mi čtyřicet měr, které mám od tebe dostat. Rabi se rozesmál: „Copak jsem tě nevaroval, abys mne nerozesmíval?“ – „Ale já chci jen pšenici, na kterou mám nárok!“

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz