Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání komického středověku

Aktuální číslo

„Éra“ Věry Čáslavské

„Éra“ Věry Čáslavské

Sport, tělo, média a meze svobody
Jan DĚKANOVSKÝ

Osudy dvou nejúspěšnějších českých sportovců se v lecčems podobají. Skvělou sportovní kariéru následoval konflikt s režimem, částečné zapomnění a pozdní satisfakce. Věra Čáslavská se spolu s Emilem Zátopkem stala i první českou sportovní superhvězdou.

Přístup poúnorového režimu ke sportu byl zpočátku poněkud rozpolcený. Jak poznamenává Vladimír Macura, na jedné straně zde figurovala vzpomínka na manifestace Sokolů během sletu v roce 1948 a z ní pramenící averze proti této koncepci tělovýchovy. Zaměření na ryze sportovní disciplíny ale záhy ukázalo druhý problém. Sportovci byli především individualitami, jejichž využití jako znaku schopností nové společnosti bylo zprvu omezené. Špičkový sportovec bývá navíc výjimečným jedincem, často s charakterem nezávislým na ideových požadavcích společnosti. Nový režim ovšem záhy přišel s novým spartakiádním pojetím zavrženého modelu sokolských sletů a zároveň začal využívat individuálních sportovních úspěchů jako příkladů pro mládež i důkazů své nadřazenosti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz