Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ideální panovník?

Aktuální číslo

číslo 4/2016

4/2016: Ideální panovník?

Dvě tváře Karla IV.

[title image]

camera obscura ďas doporučuje k tématu ďasovský kompas editorial expozice Historik na cestách kniha, o které se hovoří na nočním stolku recenze řeč šlechtických sídel

Články k tématu

Ideální panovník?

Dve tváre Karla IV.
Editor tématu: Robert Novotný

‣více

Karel IV. a ideál panovnické moci

Robert ANTONÍN
‣více

Mladík vyvolený Bohem k úspěchu

Karel Lucemburský v Itálii
Lenka BOBKOVÁ

‣více

„Bůh Tě vyzdvihl nad ostatní, a proto musíš být moudřejší než oni“

Obraz Karla IV. jako mudrce na trůně
Václav ŽŮREK

‣více

Proroctví, sny a zázraky

Reprezentace Karlovy vyvolenosti ke vládě
Pavlína CERMANOVÁ

‣více

Samostatné články

Zvláááštní vydání!

Kameloti jako zvěstovatelé nového světa
Jana DORČÁKOVÁ

‣více

„Nepřipustíme, aby nedostavěný most zdržel přijíždějící vlak!“

Postoj mládeže k přírodě během budování mládežnických železničních tratí v Československu a Jugoslávii (1946–1949)
Milan SOVILJ

‣více

Minotaurus ve svém labyrintu

Umberto Eco (1932–2016)
Pavlína RYCHTEROVÁ

‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz