Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ideální panovník?

Aktuální číslo

„Nepřipustíme, aby nedostavěný most zdržel přijíždějící vlak!“

„Nepřipustíme, aby nedostavěný most zdržel přijíždějící vlak!“

Postoj mládeže k přírodě během budování mládežnických železničních tratí v Československu a Jugoslávii (1946–1949)
Milan SOVILJ

Vývoj Československa a Jugoslávie bezprostředně po druhé světové válce se hodně lišil, ale v jednotlivých případech lze najít mnoho podobného. Obě země spojovalo několik věcí, které do jisté míry propojovaly všechny lidové demokracie, jak se tehdy často říkalo státům pod sovětským vlivem. Československo se do této skupiny zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy postupně dostávalo. S převzetím moci Komunistickou stranou Československa v roce 1948 potvrdilo svůj vztah k Sovětskému svazu. Jugoslávie věrně sledovala sovětský model až do roku 1948. Po roztržce s Informbyrem komunistických stran a SSSR v létě 1948 však začala s postupným odchylováním od sovětské politiky. Nehledě na poněkud rozdílný politický vývoj Československa a Jugoslávie obě země proklamativně vložily budování základů socialismu do rukou mládeže a jejího, jak se tehdy zdůrazňovalo, dobrovolného pracovního úsilí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz