Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ideální panovník?

Aktuální číslo

Karel IV. a ideál panovnické moci

Karel IV. a ideál panovnické moci

Robert ANTONÍN

Úsilí o dosažení spravedlivě uspořádané společnosti se zdá být jedním z hybných momentů vývoje lidské kultury. Lze jej sledovat napříč civilizačními okruhy a jakkoli v reálné politice pokusy zaměřené tímto směrem selhávají, sama vize ideálu může sloužit jako stimul pro konkrétní jednání. Jindy pak přinejmenším vymezuje hranici morálně-etického systému. Člověk ji může překročit, uvědomuje si však, že tak činí...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz