Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proměny ideálu rytířství

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Společenstvo hrdinů

Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750
Vít VLNAS

Vítězslav PRCHAL

Společenstvo hrdinů Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750

NLN, Praha 2015, 560 s., 449 Kč, ISBN 978-80-7422-279-5


Baron Pöllnitz si již počátkem 18. století o českých šlechticích poznamenal, že i když jsou dobrými a statečnými vojáky, přesto v armádě neradi slouží a většinou dávají přednost úřadům civilním a životu soukromému před úřady válečnými a dvorskými. Zformuloval tak bezděčně stereotyp, který bádání o české raně novověké aristokracii ...

‣Více

Jak byl vynalezen židovský národ

Miloslav SZABÓ

Šlomo SAND

Jak byl vynalezen židovský národ

Přeložili Veronika Bránišová, Přemysl Houda, Olga Sixtová, Rybka Publishers, Praha 2015, 492 s., 398 Kč, ISBN 978-80-87950-16-6


Recenzovat kontroverzní knihu izraelského historika Šloma Sanda není snadný úkol, chceme-li k jeho knize přistupovat z pozic historiků, a nikoli polemiků. Sand uvádí svou dekonstrukci „sionistického mýtu“ o kontinuitě židovského etnika či „rasy“ od biblických dob do současnosti beletrizujícími příběhy svých blízkých, které dokazují nahodilost původu ...

‣Více

Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma

Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století
Martin C. PUTNA

Hanuš NYKL

Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století

Slovanský ústav AV ČR, Praha 2015, 256 s, 348 Kč, ISBN 978-80-86420-49-3


Co nejlepší orientace v zákrutech dějin ruského myšlení není v současném světě jen věcí specializované intelektuální záliby, ale i věcí holé nutnosti. Že ruské imperiální zájmy mohutně vstupují do českého (a vůbec evropského) prostoru, to popírají snad jen ta média a ti publicisté, kteří pro ...

‣Více

Poslušen zákonů své země a svého stavu

Kamill Resler – obhájce K. H. Franka

Jakub DRÁPAL

Poslušen zákonů své země a svého stavu Kamill Resler – obhájce K. H. Franka

Auditorium, Praha 2014, 256 s., 280 Kč, ISBN 978-808728449-0


Jako kousavého i vlídného člověka, ale především jako bibliofila a sběratele starých čarodějnických tisků označil Václav Černý ve svých pamětech advokáta Kamilla Reslera. V letech první republiky byla Reslerova kancelář sídlící v pražské ulici Na Zderaze 11 spíše literárním a výtvarným salonem než seriózní právnickou firmou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz