Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proměny ideálu rytířství

Aktuální číslo

ĎaS doporučuje k tématu

ĎaS doporučuje k tématu

Proměny ideálu rytířství od středověku po moderní dobu

Jean Flori

Rytíři a rytířství ve středověku

Přeložila Dominika Kovářová, Vyšehrad, Praha 2008, 253 s.


Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav Žitný

Rytíři renesančních Čech ve válkách

NLN, Praha 2016, 405 s.


Ivo Cerman

Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici

NLN, Praha 2011, 761 s.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz