Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka 1866

Aktuální číslo

rozhovor

Nebýt nadšených „amatérů“, vypadla by válka roku 1866 z obecného povědomí

Rozhovor s Pavlem Bělinou (nejen) o prusko-rakouské válce
Rozhovor připravil Vojtěch Kessler

Začínal jste jako historik středověkých dějin, ale vaše práce je v obecném povědomí více spjata s problematikou válek a vojenství 18. a 19. století. Jak k této proměně došlo a jak ji s odstupem času hodnotíte?

V roce 1974 jsem se přihlásil do konkurzu na místo odborného pracovníka v Ústavu československých a světových dějin Československé Akademie věd, jak znělo „normalizační“ označení dnešního Historického ústavu AV ČR. V oddělení starších českých ...

‣Více

„Pro mne měl Berlín od začátku dráždivé intelektuální klima“

Rozhovor s německým historikem Johannesem Helmrathem o přítomnosti antiky, zpřístupňování pramenů a zotročení výročími

Spolu se svými spolupracovníky jste na počátku tohoto roku v Praze představil jeden z výzkumných záměrů Humboldtovy univerzity. Jaké výhody, nebo také obtíže přináší interdisciplinární spolupráce?

Výzkumný záměr spočívá v kooperaci vědců různých disciplín, kteří se spojují, aby bádali nad nějakým rámcovým tématem a získali finanční prostředky na zaměstnání spolupracovníků a pomocných vědeckých sil. Mám tu čest už pět let řídit coby mluvčí berlínský projekt Transformace antiky. Jeho hlavní myšlenkou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz