Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka 1866

Aktuální číslo

Začátek konce

Začátek konce

Vnímání a připomínání války roku 1866 na Opavsku
Ondřej KOLÁŘ

Opavsko představuje region, který byl během války roku 1866 ušetřen rozsáhlejších bojových operací. Přesto si zdejší události zaslouží pozornost historiků, především v kontextu specifické národní a územně-správní situace v této oblasti. Pro pochopení jejích kořenů se musíme vrátit do roku 1742, kdy habsburská monarchie po prohrané první slezské válce odstoupila Prusku většinu území Slezska. Opavsko se tak stalo hraniční oblastí. Vítěznému Prusku připadly i mnohé obce osídlené převážně česky hovořícím obyvatelstvem, takzvanými Moravci. Zároveň došlo k narušení struktur církevní i vrchnostenské správy. Tato skutečnost postihla zejména vlivný rod Lichnovských, který poté vlastnil pozemky na obou stranách hranice.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz