Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka 1866

Aktuální číslo

Válka 1866

Válka 1866

Když se bojovalo u Hradce Králové…
Editor tématu: Josef Šrámek

„Stůj noho! Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš“, – tak pěje pěvec náš, – tak zvolati musím i já na tomto návrší skropeném krví padlých zde věrných synů vlasti v bitvě dne 3. července minulého roku, na tomto společném rovu odpočívajících tu reků spojené rakousko- -saské armády. Nebo ačkoliv nebylo Bohem přáno vítězství zbraním našim, ačkoliv hmotná podlehla síla, v nestejném byvši zápasu, vítězily a vítězí tu předce vznešené ctnosti nesmrtelného ducha, – neohroženost, zmužilost, věrnost a stálost, která za krále a vlast umírá, – a něžná láska, která oběť tuto vděčně uznává a ctí. Důkaz toho ty krásné pomníky, které během tohoto roku na rozsáhlém tomto hřbitově postaveny, a u valném účastenství shromážděného lidu ze všech krajin milé naší otčiny posvěceny byly.“

P. Antonín Zima, řeč při posvěcení pomníku v kostele na Chlumu dne 4. listopadu 1867


CHRONOLOGIE

VÁLEČNÉ UDÁLOSTI

8. 6. 1866 válečný manifest pruského krále Viléma I.

16. 6. 1866 vpád pruské armády do Saska, Hannoverska a Hesenska

17. 6. 1866 válečný manifest rakouského císaře Františka Josefa I.

19. 6. 1866 dobytí Saska Prusy, ústup Sasů do Čech

20. 6. 1866 Itálie vyhlásila válku Rakousku

21. 6. 1866 Prusko vyhlásilo válku Rakousku

22. – 26. 6. 1866 Prusové, rozdělení na tři armády, vstoupili na území Čech

23. 6. 1866 střet u Chrastavy

24. 6. 1866 střet u Dlouhého Mostu, obsazení Liberce Prusy, střet u Custozzy

26. 6. 1866 střet u Kuřívod

26./27. 6. 1866 střet u Svijan-Podolí

27. 6. 1866 střet u Osvětimi, Trutnova a Náchoda, střet u Langensalzy

28. 6. 1866 střet u Starého Rokytníku, Mnichova Hradiště a České Skalice

29. 6. 1866 střet u Svinišťan, Dvora Králové nad Labem a Jičína

3. 7. 1866 střet u Hradce Králové

8. 7. 1866 Praha obsazena Prusy

10. 7. 1866 střet u Žďáru nad Sázavou

11. 7. 1866 střet u Tišnova

14. 7. 1866 střet u Kralic a Biskupic

15. 7. 1866 střet u Tovačova

20. 7. 1866 námořní bitva u Visu

22. 7. 1866 střet u Lamače (Bratislavy)

23.–26. 7. 1866 jednání o příměří v Mikulově

23. 8. 1866 v Praze uzavřen mír mezi Pruskem, Rakouskem a Saskem

3. 10. 1866 ve Vídni uzavřen mír mezi Rakouskem a Itálií

KOMEMORACE VÁLKY ROKU 1866

17. 12. 1866 odhalen tzv. Fürstenberský kříž na Chlumu

3. 7. 1867 vysvěcení mauzolea v Lípě

7. 7. 1867 odhalení pomníku rakouského 12. pěšího pluku u Svíbu

20. 9. 1868 vysvěcení pomníku padlých z roku 1866 v Liberci

29. 6. 1876 odhalení pomníku bitvy u Jičína

2. 12. 1888 založen Komitét pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém

21. 12. 1892 založen Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách

3. 10. 1893 odhalení pomníku Baterie mrtvých na Chlumu

8. 10. 1893 založení Lokálního spolku pro udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec

2. 11. 1899 vysvěcení Ossaria na Chlumu

21. 9. 1902 odhalení pomníku rakouského 51. pěšího pluku ve Svíbu

24. 7. 1904 odhalení pomníku s bustou saského krále Alberta na Probluzi

16. 7. 1905 odhalení pomníku jezdecké srážky u Dlouhého Mostu

27. 6. 1906 odhalení pomníku 6. praporu polních myslivců ve Vysokově u Náchoda

20. 10. 1912 odhalení pomníku padlých z války roku 1866 v Opavě

3. 7. 1936 otevřeno Válečné muzeum 1866 na Chlumu

16. 11. 1951 rozpuštění Spolku pro udržování válečných památek na bojišti královéhradeckém

24. 11. 1981 královéhradecké bojiště vyhlášeno za oblast klidu

31. 3. 1990 obnoven Komitét pro udržování památek z války roku 1866

1. 7. 1996 královéhradecké bojiště vyhlášeno památkovou zónou

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz