Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka 1866

Aktuální číslo

Anketa

Anketa

Historická kniha roku 2015 (2. část)

I letos jsme vyhlásili oblíbenou anketu Historická kniha roku. Oslovili jsme naše autory a příznivce s prosbou, aby přispěli svým názorem na knižní tituly, které vyšly v loňském roce – jmenovat měli jeden domácí a jeden překladový knižní titul s vročením 2015, který je zaujal.

Rostislav Smíšek, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Z původní domácí tvorby bych rád vyzdvihl práci Vítězslava Prchala Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750 (NLN). Autor, ovlivněný moderním teoretickým konceptem New Military History, naznačuje v české historiografii doposud spíše opomíjený pohled na dějiny vojenství a vztah nejurozenější vrstvy společnosti českých zemí k vojenské kariéře na prahu novověku. Díky interdisciplinárnímu přístupu, netradičnímu koncepčnímu a metodologickému uchopení tématu vyčnívá zmiňovaná kniha v záplavě převážně deskriptivně pojímaných dějin vojenství v domácím dějepisectví jako maják na moři.

Z překladových titulů mne zaujala brilantní mikrohistorická studie amerického historika Ronnieho Po-Chia Hsia Trident 1475. Rituální vražda před soudem (z angličtiny přeložila Zuzana Fritschová, Argo), v níž se na příkladu vykonstruované rituální vraždy křesťanského chlapce pokouší naznačit zjitřený vztah křesťanské většiny k tridentské židovské komunitě v pozdním středověku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz