Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka 1866

Aktuální číslo

řeč šlechtických sídel

Oslava Waltera Leslieho v Novém Městě nad Metují

Radka NOKKALA MILTOVÁ

Stávající čtyřkřídlá podoba zámku v Novém Městě nad Metují je výsledkem renesanční přestavby objektu, která proběhla v letech 1558–1568 za Wolfa ze Stubenberka. Štýrskému rodu Stubenberků byl později majetek zkonfiskován. Zámek zakoupil Albrecht z Valdštejna, který jej však záhy směnil s Magdalenou Trčkovou z Lípy. Budova byla ve dvacátých a třicátých letech 17. století dvakrát poškozena. Dramatické události třicetileté války se odrazily také na výměně vlastníků novoměstského zámku. Původní ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz