Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Brazílie

Aktuální číslo

Směle z jihu

Směle z jihu

Plán Karla IV. na spojení Benátek a severu Evropy „českou“ obchodní cestou
Libor JAN

Bruggy a Flandry vůbec představovaly kolem poloviny 14. století oblíbený a vyhledávaný cíl benátských obchodníků. Od počátku 14. století Benátčané dokonce na svých galérách riskantně obeplouvali Gibraltar, aby dosáhli Flander jako obchodní brány do severozápadní a severní Evropy. Za orientální koření, vlastní textilní výrobky jako kupříkladu hedvábné látky a luxusní zboží všeho druhu získávali na zdejším trhu vlnu z anglických a vlámských ovcí, flanderská a brabantská sukna i výrobky z kovu, případně surovinu samotnou. Cesta z jaderského pobřeží západním Středomořím, dále kolem Gibraltarské skály a Biskajským zálivem byla však časově vyčerpávající a navíc se na ní mohli benátští námořníci a kupci setkat s nepříjemnostmi ze strany konkurenčních Janovanů, Pisánců či Katalánců, a případně také s maurskými, baskickými nebo skotskými piráty, kteří v oblasti kolem Pyrenejského ostrova operovali.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz