Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Brazílie

Aktuální číslo

Anketa

Anketa

Historická kniha roku 2015 (1. část)

I letos jsme vyhlásili oblíbenou anketu Historická kniha roku. Oslovili jsme naše autory a příznivce s prosbou, aby přispěli svým názorem na knižní tituly, které vyšly v loňském roce – jmenovat měli jeden domácí a jeden překladový knižní titul s vročením 2015, který je zaujal.

Pavlína Rychterová, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften

Monografie Mileny Bartlové Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380– 1490 (Academia) je nejen odborně mimořádně přínosná, nýbrž i skutečným čtenářským potěšením. Autorka je mistryní hermeneutiky, interpretace pramenů se v jejím díle snoubí s mnohovrstevnatou sebereflexí hlubokého odborného zájmu a osobní fascinace středověkým uměním. Tato kniha je nejlepším příkladem toho, jaká by historiografie měla ideálně být a často bohužel není: nikdy nekončícím dialogem přítomnosti s minulostí v našich srdcích a myslích. Pokud by někdo hledal odpověď na otázku, čím může historiografie sloužit dnešku, může ji najít v knize Timothyho Snydera Černá zem. Holokaust – historie a varování (z angličtiny přeložil Martin Pokorný, Paseka – Prostor). Způsob, jakým Timothy Snyder přistupuje k dějinám holocaustu a k jeho reflexi ve 20. a 21. století, je natolik objevný, že daleko překonává jeho předchozí vysoce ceněnou monografii. Nejlepší příklad skutečně angažované historiografie, jaký lze v současné světové produkci nalézt. Z historie se lze skutečně poučit a s pomocí tohoto poučení se snad i ubránit zlu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz