Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Brazílie

Aktuální číslo

Brazílie

Brazílie

nejen olympijská
Editorka tématu: Markéta Křížová

Jistě žeť jste již o tom častěji slýchávaly, mé drahé, roztomilé dítky, že z Evropy, která jest lidmi skoro přeplněna, a jejížto půda sotva potřebnou potravu pro takové množství jich vyvádět může, lidé do jiných dílů světa, zvlášť do Ameriky, se ubírají, hledajíce pod jiným nebem to, čehož se jim ve vlasti nedostává, totiž potravu a dostatečnou obživu. Ovšemť se mnozí z těch ubohých v potěšitelné naději, a často vysokém očekávání, zmýlili – neboť místo blaženého života setkali se s nouzí, bídou a otroctvím, co opět jiní mnohem šťastnější byli, než se sami nadáli.

Braziliánské císařství jest zvláště jedna z těch zemí v Americe, kam se Evropčané, buď skutečně těsným nedostatkem, a nebo chtivostí po vystěhování puzeni, za těchto časů útočiště své berou. (…) Ačkoliv mnozí vystěhovalci dosti smutně zakoušeli, přec každoročně mnoho, velmi mnoho lodí muže, ženy a dítky odvezou, jenž chtí v Brazílii štěstí svého vyhledávat, a mnohý mladík již zlaté domy si stavěl, když na loď vstupoval, která vystěhovalce do vychválené Brazílie zavážela; ba mnohý své poslední jmění na to vynaložil, aby jenom útratu převežení, jenž bývá znamenitá, zapraviti mohl.

Wystěhowancy do Brazýlie aneb chaloupka u Gygytonhonhy (Powjdka pro rozmilou mládež), zčeštil W. Rodomil Kramerius, Jindřichův Hradec 1830


CHRONOLOGIE

 • 1494 Tordesillaská smlouva vyhradila Portugalsku nejvýchodnější část Jižní Ameriky
 • 1527–1528 U brazilských břehů proti sobě válčily portugalské a francouzské fl otily 1538 Do Brazílie připlul z Afriky první známý kontingent otroků
 • 1551 Vytvoření brazilského biskupství
 • 1565 Portugalci založili město Rio de Janeiro
 • 1598 Počátek vpádu Nizozemců na brazilské území
 • 1683–1713 Severovýchod Brazílie pustošily takzvané války s barbary (s indiánskými kmeny)
 • 1727 Počátek pěstování a produkce kávy na brazilském území
 • 1815 Usnesení portugalského dvora povýšilo Brazílii na království rovnoprávné s Portugalskem
 • 1818 Slavnostní korunovace portugalského krále Jana VI. v Riu de Janeiro
 • 1822 Princ-regent Pedro vyhlásil nezávislost Brazílie a dostal císařský titul
 • 1851 Počátek pravidelné paroplavby mezi Brazílií a Evropou
 • 1870 Založení brazilské Společnosti pro osvobození otroků
 • 1889 Armáda svrhla Pedra II. – konec císařství
 • 1891 Vyhlášena republikánská ústava
 • 1899 Vyvrcholení prosperity Amazonie založené na těžbě přírodního kaučuku
 • 1900–1910 Do Brazílie se přistěhovalo více než 600 tisíc cizinců
 • 1907 Brazílie poprvé zastoupena na světovém jednání diplomatů (haagská mírová konference)
 • 1922 Takzvaný Týden moderního umění v Sao Paulu prohloubil originalitu brazilské kultury
 • 1931–1932 Důsledky hospodářské krize vedly v Brazílii k vypuknutí občanské války
 • 1947 V Riu de Janeiro se konala Panamerická konference
 • 1960 Hlavní město Brazílie přeneseno do vnitrozemské Brasílie
 • 1980 Nálezy zlata vedly k devastaci vysočiny Serra Pelada
 • 2010 V prezidentských volbách vyhrála v Brazílii poprvé žena – Dilma Rousseffová

(podle Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 2011)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz