Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Brazílie

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Polemika judaismu s islámem ve středověku

Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach Duran
Daniel SOUKUP

Daniel BOUŠEK

Polemika judaismu s islámem ve středověku Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach Duran

Academia, Praha 2015, 276 s., 315 Kč, ISBN 978-80-200-2443-5


Kniha Daniela Bouška navazuje na autorův soustředěný výzkum v oblasti středověké polemické literatury a je zároveň badatelskou i ediční replikou na jeho studii Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku (Praha 2013). Jestliže předchozí kniha vedle doprovodných komentářů představila samotné spisy andaluského literáta ...

‣Více

Architekti vítězství

Jak byla v období od ledna 1943 do června 1944 vyhrána druhá světová válka
Zdenko MARŠÁLEK

Paul KENNEDY

Architekti vítězství Jak byla v období od ledna 1943 do června 1944 vyhrána druhá světová válka

Přeložil Vladimír Pilát Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, 462 s., 549 Kč, ISBN 978-80-7422-296-2


Dlouholetý britský zástupce historické profese na americké Yaleově univerzitě Paul Kennedy je u nás poměrně dobře známým a také oblíbeným autorem. Velký respekt českého čtenáře získal především jeho Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty 1500 ...

‣Více

Husovská dilemata

Pavlína RYCHTEROVÁ

Ctirad Václav POSPÍŠIL

Husovská dilemata

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, 320 s., 390 Kč, ISBN 978-80-7195-816-1


Při loňském husovském výročí se často skloňoval úpadek zájmu o Jana Husa a jeho odkaz. Pokud je tento úpadek realitou, a nikoli výsledkem povrchního úsudku utvořeného na základě dojmu z médií, bylo asi největší výzvou jubilea oslovit i publikum, jež se českým středověkem a husitstvím nezabývá profesionálně a pro které je Jan Hus nutně ...

‣Více

Jan Mukařovský

Život a dílo
Jiří KŘESŤAN

Ondřej SLÁDEK

Jan Mukařovský Život a dílo

Host, Brno 2015, 483 s., 389 Kč, ISBN 978-80-7491-531-4


Mukařovský? Ten komunista, co se zřekl sám sebe? Takové střípky uvízly v obecném povědomí. Zásluhou literárního vědce a historika Ondřeje Sládka (nar. 1976) z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, učitele Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se oživí připomínka profesora estetiky Jana Mukařovského (1891–1975), rektora Univerzity Karlovy a ředitele Ústavu pro českou ...

‣Více

Albert Schweitzer (1875–1965)

Nils Ole OERMANN

Albert Schweitzer (1875–1965)

Přeložil Petr Babka, Vyšehrad, Praha 2015, 336 s., 368 Kč, ISBN 978-80-7429-536-2


Dobro takřka děsivé, až jaksi neskromné. Lékaři i pacientům asi radost přinášelo, jen dnešní čtenář Schweitzerových dopisů je poněkud nesvůj: Víš, někdy mi „univerzalita“ mého ducha nahání strach. Nesu ji jako břímě a říkám si: jak šťastní musejí být lidé, kteří ovládají jen jedno povolání a jeden obor, ale potom, když ...

‣Více

Na zrazeném nebi

Encyklopedie československého vojenského letectva za branné pohotovosti státu na podzim 1938

Jiří FIDLER

Na zrazeném nebi Encyklopedie československého vojenského letectva za branné pohotovosti státu na podzim 1938

Nakladatelství Libri, Praha 2015, 440 s., foto, 390 Kč, ISBN 978-80-7277-532-3


Otázka, zda jsme se měli, mohli či nemohli bránit v osudovém podzimu roku 1938 neustále dráždí velkou část populace. Jiří Fidler, velmi plodný autor knih s vojenskou tematikou, se rozhodl rozšířit faktografickou základnu pro tyto diskuse novou publikací, zaměřenou na československé letectvo. Pojal ...

‣Více

Indie očima Evropanů

Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice

Martin FÁREK

Indie očima Evropanů Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice

Karolinum, Praha 2015, 234 s., 270 Kč, ISBN: 978-80-246-2494-5


Jak moc je přitažlivost podmíněna nepochopením? A jsme vůbec při poznávání druhého schopni vystoupit ze sebe sama a ze svých způsobů myšlení? Evropské přístupy k indické kultuře ukazují, že nejsilnější motivací ke kontaktu je snaha utvrdit se ve vlastních pravdách, nacházet je i tam, kde nejsou, a „ověřit“ si platnost ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz