Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Brazílie

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Když „fašismus“ ztrácí obsah...

Jiří PERNES

Petr PLACÁK

Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Paseka – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha – Litomyšl 2015, 189 s., 249 Kč, ISBN 978-80-7432-604-2


V LETECH 2013 A 2014 ZVEŘEJNIL Petr Placák na stránkách časopisu Securitas imperii dva články věnované komparaci fašismu, nacionálního socialismu a komunismu. Téma jej zaujalo do té míry, že se rozhodl své studium prohloubit a závěry, k nimž dospěl, předložit čtenářům formou samostatné publikace. Nesnažil se o nic ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz