Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Brazílie

Aktuální číslo

Historik na cestách

Na pahorku nad Turínem

Zdeněk HOJDA

DRUHÉHO ZÁŘÍ PO RÁNU obhlíželi oba savojští bratranci z vysokého pahorku severovýchodně od města budoucí bojiště. Otevřel se jim úchvatný pohled do široké nížiny Pádu, rámované na západě amfiteátrem Alp. Výjev popsaný v knize Princ Evžen Savojský od Víta Vlnase se odehrál před 310 lety na pahorku Superga, a oněm savojským bratrancům, císařskému vojevůdci Evženu Savojskému a vládnoucímu savojskému vévodovi Viktoru Amadeovi II., se z něj naskytl pohled na Turín ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz