Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Brazílie

Aktuální číslo

camera obscura

Sadelerův Vyšehrad

Ladislav VARADZIN

TAKZVANÉ MALÉ SADELEROVO panorama (list z publikace Vestigi delle antichità di Roma, Tivoli, 1606) je bezpochyby nejvýznamnějším ikonografi ckým záznamem a jedním z nejdůležitějších pramenů pro poznání rezidenčního komplexu vybudovaného na Vyšehradě Karlem IV. Tento komplex se nacházel v jihozápadní části hradiště, v prostoru vymezeném dnes Soběslavovou a Štulcovou ulicí. V pohledu od východu můžeme sledovat situaci, kterou z větší části známe jen díky archeologickým odkryvům.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz