Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Husitské století

Jindřich MAREK

Pavlína CERMANOVÁ, Robert NOVOTNÝ, Pavel SOUKUP a kol.

Husitské století

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, 900 s., 1599 Kč, ISBN 978-80-7422-277-1


Husitství bývá zejména v publikacích určených pro širší veřejnost často redukováno na dějiny slavných bitev a hrdinného odporu proti cizí intervenci. Může proto překvapit, že je husitské době věnována kniha, která svou bohatou výpravou a formátem navazuje na rozsáhlé populární syntézy o dynastiích Přemyslovců a Lucemburků vydané ve stejné ...

‣Více

Nostradamus

aneb Léčba duše v renesanci
Matouš JALUŠKA

Denis CROUZET

Nostradamus aneb Léčba duše v renesanci / Přeložila Helena Beguivinová

Argo, Praha 2014, 341 s., 398 Kč, ISBN 978-80-257-1269-6


Krátká rešerše na Googlu a průlet titulky českých bulvárních webů dovedou člověka snadno k tomu, aby za největší přínos recenzované knihy prohlásil ujištění, že mezi proroctvími Michela de Nostredame nejsou rozeseta žádná zrnka smyslu. Eminentní francouzský historik Denis Crouzet tu totiž ukazuje, že smysl má jedině uchopit tyto texty jako ...

‣Více

Cézanne

Krajina jako umění
Zdeněk POUSTA

Pavel MACHOTKA

Cézanne Krajina jako umění / Přeložila Pavla Machalíková

Arbor vitae, Řevnice 2014, 224 s., 1250 Kč, ISBN 978-80-7467-057-2


Přední znalec Cézanna Pavel Machotka opustil Československo s rodiči v roce 1948. Vystudoval chicagskou univerzitu a Harvard. V Santa Cruz se jako profesor psychologie umění věnoval výzkumu osobnosti a umění. Zároveň studoval malířství přímo v plenéru. Po výzkumu míst v jižní a severní Francii, kde Cézanne maloval, vydal zde recenzovanou knihu ...

‣Více

Václav Novotný (1869–1932)

Život a dílo univerzitního profesora českých dějin
Milada SEKYRKOVÁ

Jaroslava HOFFMANNOVÁ

Václav Novotný (1869–1932) Život a dílo univerzitního profesora českých dějin

Academia, Praha 2014, 560 s., 450 Kč, ISBN 978-80-200-2341-4


Václav Novotný patřil ke generaci pozitivistických historiků označovaných jako „Gollova škola“. Na univerzitě navštěvoval i přednášky Emlerovy a Masarykovy, jeho závěrečná práce se zabývala styky Polabských Slovanů s říší německou za Oty II. a III. Starším českým dějinám s určitými výjimkami zůstal věrný po celou svou vědeckou kariéru ...

‣Více

Historie 1950

Příběhy jednoho zázraku
Václav SIXTA

Kamil ČINÁTL, Jiří MAHA, Čeněk PÝCHA

Historie 1950 Příběhy jednoho zázraku

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, ISBN 978-80-87912-09-6


Ve třídě se promítá film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950, režie Přemysl Freiman). Žáci sedí ve skupinkách podle herních identit: právníci, novináři, politici a vyšetřovatelé sledují ukázku a připravují si argumenty a otázky. Učitel podněcuje diskusi a vyvolává u žáků poznávací nejistotu. Didaktickým cílem je zpochybnit autoritu pramenů ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz