Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

Aktuální číslo

Nostradamus

Nostradamus

aneb Léčba duše v renesanci
Matouš JALUŠKA

Denis CROUZET

Nostradamus aneb Léčba duše v renesanci / Přeložila Helena Beguivinová

Argo, Praha 2014, 341 s., 398 Kč, ISBN 978-80-257-1269-6


Krátká rešerše na Googlu a průlet titulky českých bulvárních webů dovedou člověka snadno k tomu, aby za největší přínos recenzované knihy prohlásil ujištění, že mezi proroctvími Michela de Nostredame nejsou rozeseta žádná zrnka smyslu. Eminentní francouzský historik Denis Crouzet tu totiž ukazuje, že smysl má jedině uchopit tyto texty jako celek a hledat kresbu opakujících se struktur, neboť informace zde nespočívá ve sdělení, ale v iteraci. Teprve když v Nostradamově textu objevíme opakování, můžeme doufat, že se ocitáme na stopě významu. Takové čtení samozřejmě postupuje proti snaze číst Nostradama jako proroka singulárních budoucích událostí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz