Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

Aktuální číslo

Václav Novotný (1869–1932)

Václav Novotný (1869–1932)

Život a dílo univerzitního profesora českých dějin
Milada SEKYRKOVÁ

Jaroslava HOFFMANNOVÁ

Václav Novotný (1869–1932) Život a dílo univerzitního profesora českých dějin

Academia, Praha 2014, 560 s., 450 Kč, ISBN 978-80-200-2341-4


Václav Novotný patřil ke generaci pozitivistických historiků označovaných jako „Gollova škola“. Na univerzitě navštěvoval i přednášky Emlerovy a Masarykovy, jeho závěrečná práce se zabývala styky Polabských Slovanů s říší německou za Oty II. a III. Starším českým dějinám s určitými výjimkami zůstal věrný po celou svou vědeckou kariéru. Po studiích vyučoval na střední škole, následně pracoval v Místodržitelském archivu. V roce 1898 se díky zemskému stipendiu dostal do římských archivů a knihoven. Až takřka ve čtyřiceti letech se dokázal vyvázat z archivní služby a zcela se věnovat pedagogické a vědecké práci jako řádný profesor českých (po roce 1918 československých) dějin. Jeho životním a dodnes užívaným dílem jsou husovské monografie a několik svazků Českých dějin, vydávaných u Jana Laichtera. Vychoval několik význačných žáků: především Otakara Odložilíka a Jaroslava Prokeše. V knize je ostatně věnován značný prostor i jim.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz