Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Druhá část dokumentárního cyklu "Děti 50. let měla v dubnu svou premiéru

Začátkem dubna 2012 byly v kině Atlas v Praze představeny dokumentární filmy z druhé části cyklu Děti 50. let. Všechny dokumenty byly vyrobeny mezi únorem 2010 a červencem 2011. Premiéru snímku uvedla herečka Helena Dvořáková, za Českou televizi pak promluvil její zástupce Da­niel Růžička. Diváci zhlédli celkem sedm filmů, šest z nich bylo o synech a jeden o dceři politických věznů padesátých let 20. století: Živá paměť o Zdeňku ...

‣Více

Krátce

  • Ve středu 4. dubna 2012 se v Rakouském kulturním fóru v Praze konalo představení knihy Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900. Knihu představil její autor Jind­řich Vybíral. Vila advokáta Karla Reissiga v Brně z let 1901–1902 je první a pravděpodobně nejvýznamnější realizací vídeňského architekta Leopolda Bauera (1872–1938), který patřil na počátku své dráhy k protagonistům moderní architektury ve střední Evropě, později však ...

‣Více

Academia film Olomouc 2012

Cena časopisu Dějiny a současnost
Ivan Klimeš

Již šestým rokem uděluje časopis Dějiny a současnost (podobně jako časopis Vesmír) na mezinárodním festivalu populárněvědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO) cenu jednomu z filmů české soutěže. Třebaže není snadné zorientovat se v záplavě rozmanitých filmových festivalů, ten olomoucký patří zcela určitě ve své kategorii k největším v Evropě. Zahraniční hosty pak pravidelně uvádějí do vytržení sály naplněné nikoliv organizovaně školními třídami, nýbrž nabité mladými lidmi, které na představení nikdo ...

‣Více

Ad Rozhovor s Adrianem von Arburg

Dějiny a současnost 12/2011
Martin Schulze Wessel

V rozhovoru pro Dějiny a současnost uvedl Adrian von Arburg řadu tvrzení týkajících se Collegia Carolina a mě jako jeho vedoucího, která neobsahují korektní informace. V tomto kontextu bych k nim rád uvedl následující: Adrian von Arburg tvrdí, že ze strany bývalého vedení zaznamenal pokusy zabránit německému vydání výsledků česko-německého projektu Migrace a transformace. Toto tvrzení je nepodložené. Zveřejnění výsledků projektu jsem nikdy nestál v cestě. Vědomě jsem na­opak ...

‣Více

Složité osudy těch, "kteří mohli zůstat"

Německy mluvící obyvatelstvo v ČSR po roce 1945
Radek Slabotínský

Odsun německého obyvatelstva z Československa a životní osudy Němců, kteří mohli zůstat po skončení druhé světové války na území Československa, vyvolávají dodnes živé diskuse, které však v některých případech přecházejí do polemik plných polopravd. Na druhé straně v posledních dvaceti letech vznikly zdařilé práce, které se na tuto problematiku dívají nezaujatým pohledem. Do této kategorie patří i sborník Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, který se stal výstupem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz