Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Svět bez válek je krásná, ale idealistická vize

Svět bez válek je krásná, ale idealistická vize

Rozhovor s Jiřím Šedivým
Ivan Šedivý

Dlouhodobě se zabýváte teorií válek a válečných konfliktů nejenom jako politik, ale i jako badatel. Je válka součástí lidské civilizace a kultury nebo je reálná vize světa bez válek? Ve smyslu kulturním se ptám, zda je lidstvo z kulturního a civilizačního hlediska schopno nevést válku, zda tím neztratí svou identitu.

Válka je zcela jistě součástí lidské kultury a stejně jako je součástí lidské kultury, tak pokud se kulturní kontext promění natolik, že vytěsní válku jako možnost pokračování politiky jinými prostředky, tak si lze hypoteticky představit i svět bez válek. Není to podle mého názoru jednoznačně a navždy daná charakteristika civilizací nebo lidských společenství a jejich vzájemné interakce. Když se podíváme na statistiky vývoje válek například za posledních padesát či šedesát let, tak počet konfliktů klesá. Vysvětlení může být celá řada, ale to kulturní vysvětlení je jedno z nich. Kultura ne-válčení, řešení sporů mírovými prostředky a k tomu příslušející soubor norem a organizací, které se snaží válce zabránit, které se případně snaží konflikty mediovat mírově a v případě, že válka někde vypukne, tak se snaží konflikt regulovat nebo tlumit a zastavit, tak to vše lze nahlížet z kulturního hlediska, že tady probíhá určitá kulturní změna.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz