Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Spory o absolutismus

Spory o absolutismus

Evropská inspirace a česká diskuse
Tomáš Knoz

Pojem absolutismus byl v moderní podobě zkonstruován ve druhé polovině 19. století. Šlo o historiografi cký a státovědecký termín vytvořený na základě starších právnických pojmů, převzatých především z díla Jeana Bodina.

Připomínat výročí zajímavých historických událostí není ničím neobvyklým. Svá výročí ovšem mají i vydání důležitých knih, které vyprovokovaly zásadní odezvu a vyvolaly debatu, jež ovlivnila vnímání sledovaných skutečností, anebo metodologických přístupů k nim. V letošním roce uplyne dvacet let od vydání knihy Nicholase Henshalla The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy, jež v devadesátých letech 20. století mezi historiky raného novověku vyvolala debatu o pojmu absolutismus a o historiografii evropských monarchií 17. a 18. století. Ačkoliv se uvedená diskuse v největší míře rozvinula především mezi anglicky a německy píšícími autory, zasáhla i do prostředí české historické vědy. Možná tedy stojí za to po dvaceti letech s určitým odstupem diskusi shrnout a pokusit se vystihnout její zásadní charakteristiky a přínosy. Byť nárok na vyčerpávající přístup ani na objektivitu si v předkládaném článku ani zdaleka činit nelze.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz