Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Návrat na Šipkapas

Návrat na Šipkapas

Zrození a zánik jedné legendy
Pavla Savická

Na samém okraji pražské Hanspaulky, západně od zámečku, který dal čtvrti jméno, stojí dodnes ruiny usedlosti Zlatnice. Změny, které tato oblast prodělala, se do jejího osudu zapsaly s nebývalou intenzitou.

ako místo spojené s německou kulturou byla zavlečena do víru událostí 20. století a po druhé světové válce defi nitivně opuštěna jako nechtěná vzpomínka na doby minulé. Již od středověku byla Hanspaulka oblastí vinohradů. Zlatnice vznikla na místě tří vinic, Cyrusky, Kohoutky a Branické, které spojil zlatník Gabriel Geltenhaur v roce 1659. Jan Landschritz, který usedlost vlastnil na počátku 18. století, dal v její blízkosti zbudovat trojbokou kapli Nejsvětější Trojice. Během válek o rakouské dědictví a sedmileté války byly vinice náležející k Zlatnici poničeny natolik, že už nebyly obnoveny. V letech 1812–1841, kdy byly pozemky měřeny pro stabilní katastr, náleželo k usedlosti patnáct pastvin, dvě louky, šest polí, rybníček a zahrada. Také většina ostatních vinic v okolí zanikla. V průběhu 19. století proto přestala svému účelu sloužit rovněž viniční kaple.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz