Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Složité osudy těch, "kteří mohli zůstat"

Složité osudy těch, "kteří mohli zůstat"

Německy mluvící obyvatelstvo v ČSR po roce 1945
Radek Slabotínský

Odsun německého obyvatelstva z Československa a životní osudy Němců, kteří mohli zůstat po skončení druhé světové války na území Československa, vyvolávají dodnes živé diskuse, které však v některých případech přecházejí do polemik plných polopravd. Na druhé straně v posledních dvaceti letech vznikly zdařilé práce, které se na tuto problematiku dívají nezaujatým pohledem. Do této kategorie patří i sborník Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, který se stal výstupem ze stejnojmenné vědecké konference, jež se uskutečnila v roce 2008. Editorům se podařilo shromáždit odborníky, kteří jsou specialisty na uvedenou problematiku. Především je třeba ocenit, že se povedlo udržet jednotící linii textu, a tím tematickou soudržnost celého díla i přesto, že jednotlivé příspěvky se pohybují v rozmezí od obecných otázek ke konkrétním kauzám z regionálních dějin.

...

Adrian von Arburg – Tomáš Dvořák – David Kovařík (eds.), Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Matice moravská, Brno 2010, 536 s., 370 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz