Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Ad Rozhovor s Adrianem von Arburg

Ad Rozhovor s Adrianem von Arburg

Dějiny a současnost 12/2011
Martin Schulze Wessel

V rozhovoru pro Dějiny a současnost uvedl Adrian von Arburg řadu tvrzení týkajících se Collegia Carolina a mě jako jeho vedoucího, která neobsahují korektní informace. V tomto kontextu bych k nim rád uvedl následující: Adrian von Arburg tvrdí, že ze strany bývalého vedení zaznamenal pokusy zabránit německému vydání výsledků česko-německého projektu Migrace a transformace. Toto tvrzení je nepodložené. Zveřejnění výsledků projektu jsem nikdy nestál v cestě. Vědomě jsem na­opak neuplatnil autorská práva, která má k projektu jak Collegium Carolinum, tak ostatní, kdo se na něm v minulosti podíleli. Myslím tím českou edici, kterou vydávají Adrian von Arburg a Tomáš Staněk. Pokud jde o německou verzi edice, Adriana von Arburg jsem s dostatečným předstihem informoval, že Collegium Carolinum si nedělá nárok na její vydání, jakkoli pro ni zadalo a provedlo řadu překladů. Adrianovi von Arburg jsem nadto sdělil, že v poskytnutí autorských práv nevidím zásadní problém, pokud bude podíl Detlefa Brandese a Collegia Carolina věcně uveden. Nepravdivé je rovněž tvrzení, že jsem jednal s ohledem na vlastní prospěch. Collegium Carolinum převzalo projekt přípravy a vydání pramenné edice od profesora Detlefa Brandese. Tehdy byla realizace edice v důsledku sporu mezi Adrianem von Arburg na jedné straně a vedením projektu a dalšími spolupracovníky na straně druhé vážně ohrožena. K přijetí projektu jsem se rozhodl v zájmu celé věci, přestože převzetí ztroskotaného projektu je už od počátku nevděčným úkolem. Collegium Carolinum – a já osobně – jsme přesto investovali energii do nového rozběhnutí prací a přistoupili na případná rizika. Vědecké vavříny se s projektem, který připravil někdo jiný (v tomto případě s Detlefem Brandesem a jeho skupinou), sklidit nedají. Když došlo i v druhé fázi projektu ke konfliktům a hrozilo její ukončení, nabídl jsem dokonce, že v knižním vydání nemusí být uvedeno mé jméno. Osobní rozpory by neměly mít převahu nad věcí samotnou. Z respektu k celému projektu bych si přál, aby si to všichni zúčastnění konečně uvědomili a vzali k srdci.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz