Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Krátce

Krátce

  • Ve středu 4. dubna 2012 se v Rakouském kulturním fóru v Praze konalo představení knihy Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900. Knihu představil její autor Jind­řich Vybíral. Vila advokáta Karla Reissiga v Brně z let 1901–1902 je první a pravděpodobně nejvýznamnější realizací vídeňského architekta Leopolda Bauera (1872–1938), který patřil na počátku své dráhy k protagonistům moderní architektury ve střední Evropě, později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. V době svého vzniku byla vila označována jako první moderní obytný dům v podunajské monarchii. Knihu vydalo nakladatelství Barrister & Principal. (fr)

  • Vždy potěší, když k nám do redakce přijde zpráva, že jsme svým dílem pomohli dobré věci. V říjnovém čísle DaS v roce 2010 jsme v rubrice Zapadlí vlastenci psali o opravě barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého v Kolešovicích, které se ujalo Občanské sdružení Zderaz. Během pěti let se členům sdružení podařilo naprosto zdevastovaný objekt zrekonstruovat. Slavnostní vysvěcení a otevření kaple se bude konat 14. května 2012 od 14 hodin za účasti místního faráře Václava Kružíka, chybět nebude hudba a dobré občerstvení a možná přijede i Česká televize. (eb)

  • Národní archiv v Praze představí 9. května 2012 veřejnosti dokončené digitalizační projekty: Pražské pobytové přihlášky jsou uloženy ve fondu Policejní ředitelství Praha – konskripce. Jedná se o 664 651 přihláškových archů. Veřejnost může snadno a zdarma vyhledávat v databázi, obsahující 2 054 852 údajů o jednotlivých osobách, údaje o konkrétních lidech, kteří žili v Praze v letech 1850–1918. Po fondu Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, jehož uvedení na webových stránkách archivu bylo spuštěno v červnu 2010, bude stejným způsobem zpřístupněn fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě. Jedná se bezmála o dvě stovky archivních krabic obsahujících v převážné většině spisy kanceláře státního tajemníka u říšského protektora K. H. Franka z let 1939–1943. Archivní soubor Fotoarchiv K. H. Franka rozšiřuje okruh zpřístupněných archiválií aktové povahy z období Protektorátu Čechy a Morava a dává jim vizuální rozměr. Vedle reportážních fotografií, dokumentujících především aktivity špiček okupační správy je zachycena i činnost NSDAP v Německu a SdP či KdP v Československu ve třicátých letech, obsaženy jsou soubory fotografií z období válečné Slovenské republiky, z polského vojenského tažení, z Jihlavska a další. (tr)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz