Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Adéla Gjuričová – Michal Kopeček – Petr Roubal – Jiří Suk – Tomáš Zahradníček (eds.): Rozdělení minulosti

Vytváření politických identit v České republice po roce 1989
Jakub Šedo

S přibývajícím odstupem od přelomu osmdesátých a devadesátých let a první poloviny devadesátých let 20. století se i toto období bude logicky stávat stále více součástí výzkumu soudobé historie. Jedním z výstupů rodícího se zájmu je i publikace Rozděleni minulostí kolektivu autorů z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

...

Knihovna Václava Havla, Praha 2011, 416 s., 379 Kč

‣Více

Richard J. Ewans: Lži o Hitlerovi

Proces s nejvetším popíračem holocaustu
Kateřina Pražáková – Václav Pražák

Soudní proces, který vedl v roce 2000 David Irving proti Deborah Lipstadtové a jejímu nakladateli kvůli knize Popírání holocaustu, poutal ve své době zájem řady evropských médií. Vedly se plamenné diskuze nejen o faktické podstatě této kauzy, nýbrž také o dalších tématech, která souvisela s bádáním o systematickém vyhlazování Židů ve druhé světové válce i následným založením státu Izrael.

...

Přeložila Jana Hejná, Slovart, Praha 2011, 320 s., 399 Kč

‣Více

Jiří Chalupa: Dějiny šapnělska v datech

Jan Klíma

Jiří Chalupa se po léta představuje jako vynikající znalec dějin velké španělské jazykové oblasti, a zejména Španělska samotného. Pro ediční řadu Stručná historie států nakladatelství Libri napsal hutný, ale poutavý přehled španělských dějin (Španělsko, 2010), do hloubky vylíčil příznačný španělský fenomén karlistických válek (Don Carlos a ti druzí, Epocha 2008), věnoval se frankismu (Jak umírá diktatura, Votobia 1997), španělské občanské válce, španělské inkvizici i dějinám latinskoamerických zemí spjatých se Španělskem ...

‣Více

Karel Kaplan: Antonín Novotný

Vzestup a pád "lidového" aparátčíka
Radek Slabotínský

Karel Kaplan patří k významným osobnostem soudobé české historické vědy, která se specializuje na poválečné československé dějiny. Nakladatelství Barrister & Principal se rozhodlo vydat v ucelené podobě historikovo rozsáhlé dílo. Vznikla tedy edice Kronika komunistického Československa, ve které od roku 2005 vyšly již tři svazky vybraných děl Karla Kaplana. Poslední svazek edice detailně rozebírá éru v pořadí třetího tzv. dělnického prezidenta a „lidového“ aparátčíka Antonína Novotného. Je přitom zajímavé, že i ...

‣Více

Andrzej Nowak: Imperium a ti druzí

Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy
Iveta Coufalová

Úvahy polského historika Andrzeje Nowaka se dostaly k českému čtenáři krátce poté, kdy na Polsko dopadla nebývalá tragédie, když se v dubnu 2010 při cestě do ruské Katyně nedaleko Smolensku zřítilo letadlo s mnohými polskými intelektuálními autoritami. Předmluva Jana Holzera ke knize je datována do března toho roku. O to důsledněji pak člověk chápe hlavní látku knihy, tedy vztah Ruska a Polska (a rovněž středovýchodní Evropy), je totiž jasné, že ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz