Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Památky musí makat

Památky musí makat

Rozhovor s architektem Josefem Pleskotem o stavu památkové péče, o industriálu i konventu, o úctě k předkům a o strachu z budoucnosti
Jan Klípa

Mohl byste se na úvod zamyslet nad tím, zda současná společnost památkovou péči potřebuje a k čemu?

Dnešní společnost památkovou péči bohužel potřebuje. Byla by krásná, kdyby ji nepotřebovala, kdyby totiž v sobě obsahovala takový étos, že bychom všichni všechno dělali dobře a dokázali bychom konat – na poli, o němž hovoříme, tedy na poli stýkání soudobé architektury s památkovým prostředím – s vědomím, že to, co děláme, je zapotřebí a že je to kulturní čin. Příkladem takového uvažování pro mě vždy bylo baroko a jeho přístup ke středověkým kostelům. Lze tedy asi říci, že čím je společnost nemocn ější, polarizovanější a méně soudržná, tím více potřebuje záchranné brzdy v podobě památkové péče, ochrany životního prostředí a podobně.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz