Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Jak se věda vyplácí

Jak se věda vyplácí

aneb Jak se platí za vědu
Ivana Čornejová

Prosím laskavé čtenáře, aby následující text chápali jako volné pokračování mých dvou starších článků s názvem Jak být vědcem, které byly otištěny na stránkách tohoto časopisu v letech 1999 a 2006.

Doba pokročila, změnila se a my se zcela podle klasického příměru měníme s ní. Jen znovu připomínám, že uvažuji o vědách humanitních, i když vím, že kolegové z přírodovědných, technických či lékařských oborů se dívají na humanitní i společenskovědní disciplíny poněkud „skrz prsty“ a že pravá věda je pro ně pouze science, kdežto humanities jsou podle nich jen vědou „nepravou“. Přesto jsem přesvědčena, že se mýlí a že kvalitní výzkum v těchto sférách je naprosto srovnatelně intelektuálně náročný i velice přínosný pro společnost. Žel, tato si ze závěrů podobného bádání jen málo bere ponaučení. Často ke své škodě...

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz