Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Karel Kaplan: Antonín Novotný

Karel Kaplan: Antonín Novotný

Vzestup a pád "lidového" aparátčíka
Radek Slabotínský

Karel Kaplan patří k významným osobnostem soudobé české historické vědy, která se specializuje na poválečné československé dějiny. Nakladatelství Barrister & Principal se rozhodlo vydat v ucelené podobě historikovo rozsáhlé dílo. Vznikla tedy edice Kronika komunistického Československa, ve které od roku 2005 vyšly již tři svazky vybraných děl Karla Kaplana. Poslední svazek edice detailně rozebírá éru v pořadí třetího tzv. dělnického prezidenta a „lidového“ aparátčíka Antonína Novotného. Je přitom zajímavé, že i když je jeho jméno spojeno především s obdobím šedesátých let, kdy se komunistický režim alespoň v náznacích liberalizoval, mezi širokou veřejností je tento „lidový“ prezident osobností téměř neznámou. Novotnému se nedostalo prozatím žádné solidní syntetické historické práce, která by v úplnosti postihla jeho životní osudy a „dílo“.

...

Barrister & Principal, Brno 2011, 344 s., 345 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz