Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Andrzej Nowak: Imperium a ti druzí

Andrzej Nowak: Imperium a ti druzí

Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy
Iveta Coufalová

Úvahy polského historika Andrzeje Nowaka se dostaly k českému čtenáři krátce poté, kdy na Polsko dopadla nebývalá tragédie, když se v dubnu 2010 při cestě do ruské Katyně nedaleko Smolensku zřítilo letadlo s mnohými polskými intelektuálními autoritami. Předmluva Jana Holzera ke knize je datována do března toho roku. O to důsledněji pak člověk chápe hlavní látku knihy, tedy vztah Ruska a Polska (a rovněž středovýchodní Evropy), je totiž jasné, že souvztažnost překračuje stereotypní představy zažité v českých myslích: Polák? O Rusku? Je zle... (srv. předmluva, s. 5).

...

Přeložil Jan Baron, CDK, Brno 2011, 262 s., 269 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz