Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední Rožmberk

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Poslední Rožmberk

Václav Bůžek, Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Mladá fronta, Praha 1997, 315 s. Kniha věnuje prvořadou pozornost projevům kultury všedního i svátečního života na manýristických dvorech i v rezidenčních městech posledních Rožmberků a pánů z Hradce. Naznačuje propojení jihočeských velmožských rezidencí s dvorem Rudolfa II. v Praze, sídly domácích i zahraničních aristokratů a dokládá prolínání mecenátu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz