Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední Rožmberk

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Poslední Rožmberk

Václav Bůžek, Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Mladá fronta, Praha 1997, 315 s. Kniha věnuje prvořadou pozornost projevům kultury všedního i svátečního života na manýristických dvorech i v rezidenčních městech posledních Rožmberků a pánů z Hradce. Naznačuje propojení jihočeských velmožských rezidencí s dvorem Rudolfa II. v Praze, sídly domácích i zahraničních aristokratů a dokládá prolínání mecenátu císaře, pánů z růže a dalších šlechticů. Politickými a hospodářskými charakteristikami se zaobírá jen v míře nezbytně nutné...

Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Panorama, Praha 1989, 422 s. Nejvýznamnější šlechtický rod naší minulosti a nejpopulárnější český velmož – oba tyto přívlastky patří k dvojici posledních Rožmberků. Kniha se pokouší nastínit v souběžném životopise osudy Viléma i Petra Voka na pozadí předbělohorských českých dějin. Čtenář tak může sledovat rodové kořeny posledních Rožmberků, jejich dětství i dospívání, poznávací i diplomatické cesty Evropou, strmou politickou kariéru, spolupráci s Habsburky i zápas proti nim, podíl na válkách s Turky i na řešení narůstajících náboženských rozporů…

Václav Bůžek – Ondřej Jakubec – Pavel Král, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, NLN, Praha 2009, 271 s., 259 Kč Životní osudy i myšlenkový svět Jana Zrinského (1565–1612), syna jednoho z nejznámějších uherských vojevůdců v době válek s Turky, dvořana Rudolfa II. a dědice části rožmberského majetku na jihu Čech, jsou rekonstruovány na základě písemných, ikonografických a hmotných pramenů. Vedle hospodářských účtů, seznamů hostů, vyprávěcích pramenů a zlomkovitě dochované korespondence šlo zejména o výtvarnou výzdobu někdejší tabulnice na hradě Rožmberk a Zrinského náhrobek ve Vyšším Brodě.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz